BẤT ĐỘNG SẢN BẮC NINH: ỔN ĐỊNH VÀ ĐẦY TIỀM NĂNG

BẤT ĐỘNG SẢN BẮC NINH: ỔN ĐỊNH VÀ ĐẦY TIỀM NĂNG

Nguyễn Quyến 17/05/2018

Thị trường Bất động sản Bắc Ninh sau hai quý đầu năm đã bắt đầu khởi sắc hơn cùng kỳ năm ngoái, điều này cũng không nằm ngoài dự báo của nhiều chuyên gia bất động sản trong thời gian qua. Sự ổn định nhanh chóng và phát...

ÔNG DƯƠNG CÔNG MINH LÀM CHỦ TỊCH SACOMBANK

ÔNG DƯƠNG CÔNG MINH LÀM CHỦ TỊCH SACOMBANK

Dương Công Sử 02/07/2017

Ông Dương Công Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Tại đại hội thường niên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sáng 30/6, các cổ đông đã bầu 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -...